Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
O poveste cu Horațiu
Unavailable
O poveste cu Horațiu
Unavailable
O poveste cu Horațiu
Ebook304 pages3 hours

O poveste cu Horațiu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Horațiu Mălăele este un artist-spectacol, care are la-ndemână toate mijloacele artei. Fenomenul e explicat de unii prin sintagma geniu comic. Iubim la acest mare actor ființa aleasă, saltimbancul de geniu născut dintr-o mirabilă sămânță de creativitate care poate rodi în multe direcții spre care e chemat talentul său dăruit celor din jur. Și asta datorită unei nevoi irepresibile de a comunica, pentru că atunci când nu joacă, Horațiu se gândește la o pagină de desen, iar când a terminat o caricatură precis se pregătește să intre într-un nou rol sau trasează imaginar liniile unui nou spectacol. În teatru sau în film. Același și mereu altul, Mălăele e într-o perpetuă căutare, de aceea între rolurile create la premieră și succesivele reeditări nu e niciodată asemănarea unei copii la indigo. O poveste cu Horațiu încearcă să surprindă freamătul acestui artist complex, începând cu primele sale roluri, continuând incursiunea pe scenele teatrelor care l-au consacrat și ajungând până astăzi, când a primit o stea pe Aleea Celebrităților și este atât actor cât și regizor.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737246899
Unavailable
O poveste cu Horațiu

Related to O poveste cu Horațiu

Related ebooks

Biography & Memoir For You