Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mandrie si prejudecată
Mandrie si prejudecată
Mandrie si prejudecată
Ebook464 pages9 hours

Mandrie si prejudecată

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Posibilitatea de a avea o părere nu tocmai favorabilă despre cei de care cineva e legat prin sentimente afectuoase e clar afirmata în Mândrie și prejudecată cu aerul că ea ar fi de fapt un loc comun.

Ea se regăsește de pildă într-una din acele replici abia schițate dar cu implicații imense pe care Jane Austen le ascunde printre cele cu aparentă banală sau chiar trădând o anume bună dispoziție pe care Elizabeth le rostește în discuțiile ei cu sora sa Jane: ea îi mărturisește că „sunt puțini oameni pe care îi iubește cu adevărat și încă și mai puțini cei despre care are o părere bună“.

„Un conflict al valorilor dintre eroină și cei mai apropiați de ea conflict mut și în general cunoscut numai de eroina însăși e de altfel o parte esențială a intrigii tuturor romanelor scrise de Jane Austen; și cum personajul central - în bună măsură autobiografic - e legat printr-o afecțiune adevărată de cei din preajma tensiunea aceasta dramatică e una interioară. În toate romanele ei Jane Austen atribuie eroinei centrale evidente trăsături autoportretistice și în maniera narațiunii clasicizante îi conferă rolul unui raisonneur; și întotdeauna temă să principală de reflecție e necesitatea de a păstra sentimente de afecțiune față de cei ale căror idei morale nu coincid cu ale sale.“ Dan Grigorescu

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731023267
Mandrie si prejudecată
Read preview
Author

Jane Austen

Jane Austen (1775–1817) was an English novelist whose work centred on social commentary and realism. Her works of romantic fiction are set among the landed gentry, and she is one of the most widely read writers in English literature.

Read more from Jane Austen

Related to Mandrie si prejudecată

Related ebooks

Books Recommended For You