Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fedelinii. Vol. 2 - Amenințarea răului
Fedelinii. Vol. 2 - Amenințarea răului
Fedelinii. Vol. 2 - Amenințarea răului
Ebook389 pages3 hours

Fedelinii. Vol. 2 - Amenințarea răului

Rating: 2.5 out of 5 stars

2.5/5

()

Read preview

About this ebook

În urma unor evenimente tulburătoare, micul fedelin Cahyl și gordemalul Glark au decis să fugă împreună de acasă. Întorcând spatele lumii, cei doi prieteni se afundă în pădure, cu speranța că vor trăi aventura vieții lor. Dar vor afla destul de repede că libertatea are un preț: dușmanii lor sunt numeroși, pericolele care îi pândesc sunt la tot pasul, iar în fața lor se întinde necunoscutul. Aventura lui Cahyl și Glark ia o întorsătură cu totul neașteptată când cei doi descoperă existența unui complot sinistru, care riscă să distrugă pacea fragilă dintre popoarele lor. Ce ar trebui să facă cei doi prieteni? Să meargă mai departe pe drumul nesigur pe care și l-au ales sau să se întoarcă să-și avertizeze semenii care îi consideră niște trădători?

Sau poate că este deja prea târziu, iar răul a fost făcut...

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737249067
Fedelinii. Vol. 2 - Amenințarea răului
Read preview

Related to Fedelinii. Vol. 2 - Amenințarea răului

Related ebooks

Books Recommended For You