Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cochilia și melcul sau Fericirea interzisă
Unavailable
Cochilia și melcul sau Fericirea interzisă
Unavailable
Cochilia și melcul sau Fericirea interzisă
Ebook476 pages6 hours

Cochilia și melcul sau Fericirea interzisă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Care sunt explicațiile intenției de a publica articolele politice, interviurile, eseurile, polemicile, scenariile pentru film, cronicile de carte și cinema apărute din 1996 și până în prezent? Un bilanț după cinci ani de «prezență în Cetate»? Privirea întoarsă în trecut «în căutarea sensului pierdut?» Un răspuns la întrebarea: «Ce face un om care nu este sfânt, martir, erou... nici Dumnezeu și nici Isus?» Transformă o experiență într-o conștiință cât mai vastă posibil! Sau invers: transformă în experiență o conștiință cât mai profund posibil! Răspunsuri dificile și complexe la toate aceste întrebări, dar care implică o problemă mult mai generală: «Care este rolul, misiunea și răspunderea unui intelectual în societate?»“ – Bujor Nedelcovici, septembrie 2008

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245830
Unavailable
Cochilia și melcul sau Fericirea interzisă

Related to Cochilia și melcul sau Fericirea interzisă

Related ebooks

Biography & Memoir For You