Convingeri și idei
Convingeri și idei
Convingeri și idei
Ebook64 pages1 hour

Convingeri și idei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Charles Sanders Peirce (1839-1914) este o figură importantă a filosofiei secolului XIX și unul dintre prefațatorii principalelor curente de gândire din secolul XX, fiind considerat fondatorul pragmatismului american. Cele două eseuri prezentate aici, primele din seria cunoscută sub numele Ilustrări ale logicii științei, sunt reprezentative pentru opera sa, caracterizată de profunzimi și subtilități specifice unui gânditor care beneficiază și de pregătirea unui om de știința.

Cu toate că sunt uneori pur abstracte, observațiile privitoare la convingeri și idei rămân, indiferent de sistem, puncte principale de sprijin pentru distincția între gândirea sănătoasă și cea viciată.

“ Este groaznic să vezi cum o singură idee neclară, o singură formulă fără înțeles, care se furișează în capul unui tânăr, va acționa uneori ca un obstacol de materie inertă într-o arteră, împiedicând circulația în creier și condamnându-și victima spre ofilire în plenitudinea vigorii intelectuale și în mijlocul abundenței intelectuale.“ - Charles Sanders Peirce

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065870741
Convingeri și idei
Read preview

Related to Convingeri și idei

Related ebooks

Philosophy For You