Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mara
Mara
Mara
Ebook361 pages6 hours

Mara

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Roman scris de Ioan Slavici, publicat în anul 1894, în revista Vatra, iar în volum a apărut abia în 1906.

Titlul este reprezentat de numele personajului principal în jurul căreia se desfășoară acțiunea. Semnificația titlului este sugestiva, deoarece această creație este mai întâi romanul, al cărei destin constituie axa fundamentală a epicii. Tema romanului o constituie fresca socială a lumii ardelenești, cu moravurile ei specifice, așezată la interferența satului cu orașul, într-un târg ardelenesc. Acțiunea este plasată la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

LanguageRomână
PublisherElefant.ro
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069265666
Mara

Related to Mara

Related ebooks

Classics For You