Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Întâlnire cu viața
Unavailable
Întâlnire cu viața
Unavailable
Întâlnire cu viața
Ebook469 pages7 hours

Întâlnire cu viața

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Lucy Silchester și-a părăsit iubitul perfect pentru că relația nu mai mergea și a demisionat fiindcă nu era de acord cu politica firmei. Acestea sunt numai două dintre poveștile pe care Lucy le-a spus prietenilor și familiei ca să-și mascheze eșecurile. Există însă cineva care știe adevărul. Viața ei, un bărbat nefericit, cu ochii injectați și îmbrăcat într-un costum șifonat, îi trimite scrisoare după scrisoare, insistând ca ea să vină la o întâlnire. În cele din urmă, Lucy acceptă invitația și măștile încep să cadă...

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737246974
Unavailable
Întâlnire cu viața

Related to Întâlnire cu viața

Related ebooks

General Fiction For You