Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Valea terorii
Unavailable
Valea terorii
Unavailable
Valea terorii
Ebook226 pages3 hours

Valea terorii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Cel de-al patrulea și ultimul roman politist scris de Sir Arthur Conan Doyle avându-l în rolul principal pe detectivul Sherlock Holmes.

A fost publicat initial sub forma de serial în revista Strand Magazine în perioada septembrie 1914 - mai 1915, apoi într-un volum editat de George H. Doran Company din New York la 27 februarie 1915.

În prima parte a romanului este descrisa ancheta lui Holmes, care încearca sa dezlege misterul unei crime, iar în cea de a doua parte este povestita viata presupusei victime. Cu o cronologie atipica, în comparatie cu celelalte romane din seria Sherlock Holmes, Valea terorii îl readuce în scena pe maleficul profesor Moriarty, pe care Conan Doyle îl prezentase deja în povestirea Ultima problema.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737013637
Unavailable
Valea terorii

Related to Valea terorii

Related ebooks

Mystery For You