Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Capătul cercului
Capătul cercului
Capătul cercului
Ebook468 pages7 hours

Capătul cercului

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

O mănăstire medievală norvegiană ascunde o comoară arheologică senzațională – o raclă de aur cu un manuscris vechi de două mii de ani. Arheologul Bjørn Beltø, un albinos cu un trecut plin de enigme, pornește pe urmele acestei relicve, încercând să-i afle originile. Căutarea lui îl poartă din Norvegia până la Londra și din Orientul Mijlociu până la castelul unui cruciat dintr-un sat franțuzesc. Astfel, Bjørn Beltø pornește în aventura vieții sale, făcând cunoștință cu membrii unei organizații secrete care pretind că sunt urmașii străvechiului Ordin al Cavalerilor Ospitalieri, și află secrete care ar putea schimba cursul istoriei lumii.
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737246479
Capătul cercului
Read preview

Read more from Tom Egeland

Related to Capătul cercului

Related ebooks

Books Recommended For You