Paradigmă și incomensurabilitate
Paradigmă și incomensurabilitate
Paradigmă și incomensurabilitate
Ebook291 pages4 hours

Paradigmă și incomensurabilitate

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Aceasta este prima lucrare scrisă în limba română care se concentrează asupra operei lui Thomas Kuhn, probabil cel mai influent filosof al științei din ultima jumătate a secolului trecut. în particular, lucrarea analizează în detaliu, într-o manieră originală, o idee foarte provocatoare a filosofului american, teza incomensurabilității conceptuale, conform căreia, în dezvoltarea cunoașterii științifice, teoriile noi utilizează un limbaj ireductibil la cel al teoriilor anterioare. Totodată, lucrarea se apleacă într-o manieră sistematică asupra conceptului de paradigmă, introdus de Kuhn, care avea să fie utilizat ulterior pe scară largă în filosofie și științele sociale.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065872134
Paradigmă și incomensurabilitate
Read preview

Related to Paradigmă și incomensurabilitate

Related ebooks

Philosophy For You