Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eugenie Grandet
Eugenie Grandet
Eugenie Grandet
Ebook244 pages4 hours

Eugenie Grandet

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Traducere de Mioara Izverna

„Romanul Eugenie Grandet este alături de Gobseck Moș Goriot Mărirea și decăderea lui César Birotteau și Verișoara Bette una dintre capodoperele balzaciene.

Critică literară și succesul durabil al acestui roman în rândul cititorilor l-au așezat printre cele mai de seamă creații ale realismului francez deoarece reflectă caracteristicile epocii goană după profituri dorința aprigă de îmbogățire care fac din societate un soi de junglă unde răzbesc ființele cele mai feroce și mai lipsite de scrupule.

În mediul burghez de provincie pe care îl zugrăvește acest roman ca și în elegantele saloane pariziene descrise în alte romane domnește puterea banului. Așadar Eugenie Grandet reflectă nu numai o dramă morală individuală ci o întreagă societate al cărei idol suprem este banul.

Domnia banului - prin avariția tatălui său apoi prin trădarea lui Charles - este cea care o zdrobește pe Eugénie condamnând-o la o viață aproape monahala searbăda lipsită de orice bucurie sau speranță.

Pe lângă istorisirea destinului nefericit al acesteia cititorul remarcă prin informațiile precise asupra epocii fidelitatea absolută a lui Balzac față de realitate; în plus felul în care marele scriitor judeca și înfierează această societate avidă și mercantila are cu atât mai multă forță expresiva cu cât el evită tonul indignat stilul oratoric rămânând un narator cumpătat și în aparență obiectiv.“ Liliana Anghel

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731023410
Eugenie Grandet
Author

Honore de Balzac

Honoré de Balzac (1799-1850) was a French novelist, short story writer, and playwright. Regarded as one of the key figures of French and European literature, Balzac’s realist approach to writing would influence Charles Dickens, Émile Zola, Henry James, Gustave Flaubert, and Karl Marx. With a precocious attitude and fierce intellect, Balzac struggled first in school and then in business before dedicating himself to the pursuit of writing as both an art and a profession. His distinctly industrious work routine—he spent hours each day writing furiously by hand and made extensive edits during the publication process—led to a prodigious output of dozens of novels, stories, plays, and novellas. La Comédie humaine, Balzac’s most famous work, is a sequence of 91 finished and 46 unfinished stories, novels, and essays with which he attempted to realistically and exhaustively portray every aspect of French society during the early-nineteenth century.

Read more from Honore De Balzac

Related to Eugenie Grandet

Related ebooks

Classics For You