Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Simțul comun
Unavailable
Simțul comun
Unavailable
Simțul comun
Ebook87 pages2 hours

Simțul comun

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Pamfletul Simțul comun (1776) a fost un veritabil best-seller în epocă, succesul de care s-a bucurat reflectându-se în numeroasele republicări. Lucrarea pledează, cu argumente solide, pentru separarea totală a coloniilor americane de Marea Britanie, invocând drepturile naturale ale oamenilor, egalitatea și suveranitatea fiecărei ființe, supunerea doar față de lege și caracterul absurd al instituției monarhiei. Autorul surprinde cu vervă și finețe toate circumstanțele favorabile desprinderii de patria-mamă, îndemnându-și concetățenii să-și decidă singuri soarta.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065872752
Unavailable
Simțul comun
Author

Thomas Paine

Thomas Paine (1736-1809) was an English born American activist, philosopher, and author. Before moving to America, Paine worked as a stay maker, but would often get fired for his questionable business practices. Out of a job, separated from his wife, and falling into debt, Paine decided to move to America for a fresh start. There, he not only made a fresh start for himself, but helped pave the way for others, too. Paine was credited to be a major inspiration for the American Revolution. His series of pamphlets affected American politics by voicing concerns that were not yet intellectually considered by early American society.

Related to Simțul comun

Related ebooks

Philosophy For You