Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor
Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor
Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor
Ebook105 pages1 hour

Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea reprezintă o sinteză a teoriilor ce explică apariția naționalismului în epoca modernă. Acesta a suferit importante transformări odată cu industrializarea, democratizarea societăților europene și alfabetizarea maselor. Raportarea permanentă la „celălalt“, o slăbiciune a tuturor formelor de naționalism, a generat marile tragedii ale secolului XX, responsabile de genocid, epurare etnică și crime împotriva umanității, iar tensiunile dintre națiuni nu au fost decât în parte temperate de proiectul Europei unite, deocamdată incomplet, dar necesar pentru pacea continentului. Autorul reușește, prin tema abordată, să aducă publicul mai aproape de marile frământări ale prezentului, cu o excelentă bibliografie a subiectului.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420821
Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor

Related to Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor

Related ebooks

Politics For You