Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fără vâsle
Fără vâsle
Fără vâsle
Ebook295 pages4 hours

Fără vâsle

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„În acest roman eseu, suntem permanent între Bine și Rău fără să fie exclus potențialul vieții autentice «jucat» în ficțiune din plăcerea ludică a ideilor și a cuvintelor, dar și pentru că în ficțiune orice suferință poate fi transformată în mântuire. Jocul/lupta dintre Bine și Rău, crede Bujor Nedelcovici, se produce în primul rând în conștiința noastră, pentru că fiecare deține o parte din Dumnezeu și din Diavol și «uneori chiar fără să vrem gândul poate ucide». Această idee este esențială și de o originalitate particulară.“ – Ficționalizarea spațiului ca reper identitar, Bianca-Mirela Nedelcu

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245632
Fără vâsle
Read preview

Read more from Nedelcovici Bujor

Related to Fără vâsle

Related ebooks

Books Recommended For You