Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Saga dinastiei Romanov. De la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea
Saga dinastiei Romanov. De la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea
Saga dinastiei Romanov. De la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea
Ebook445 pages9 hours

Saga dinastiei Romanov. De la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

La 17 iulie 1998, în timpul înhumării rămășițelor pământești ale familiei ultimului țar, asasinat la Ekaterinburg în 1918, Boris Elțin, președintele de atunci al Federației Ruse, a cerut public iertare pentru „crimele bolșevismului și stalinismului“. Martor al acestei ceremonii deosebite, jurnalistul francez Jean des Cars a pus pe hârtie povestea dinastiei Romanov, care a domnit în Rusia timp de trei secole și care și-a găsit din nou locul meritat în istoria oficială după ani de uitare, minciună și dezinformare.

Saga dinastiei Romanov ne prezintă momente importante din viața și domnia suveranilor care au stat, de-a lungul secolelor, pe tronul Imperiului Rus: Petru cel Mare și Ecaterina a II-a, Elisabeta și Pavel I, sau, mai aproape de vremurile noastre, Alexandru I și Nicolae al II-lea, ultimul Romanov, ucis cu sălbăticie de bolșevici.

Într-un stil alert, adăugând amănunte picante și încercând să ne facă să înțelegem psihologia fiecărui suveran și felul în care a influențat aceasta modul său de a guverna, autorul ne provoacă să aflăm mai multe despre istoria plină de vicisitudini a unei țări fascinante, care a reprezentat și continuă să fie o voce majoră în concertul națiunilor.

LanguageRomână
PublisherCorint
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731358192
Saga dinastiei Romanov. De la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea

Related to Saga dinastiei Romanov. De la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea

Related ebooks

Asian History For You

View More