Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anticarul
Anticarul
Anticarul
Ebook518 pages8 hours

Anticarul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Negustorul de antichități Artur Aiguader, faimos în Barcelona, este găsit mort în magazinul său. Scriitorul și fiul său vitreg Enrique Alonso vine în oraș ca să preia afacerea și găsește o scrisoare-testament, în care tatăl său îl îndrumă către un manuscris latinesc din secolul al XV-lea, niciodată tradus. Autorul lui pare a fi Casadevall, unul dintre arhitecții Catedralei din Barcelona. După primele cercetări, Enrique află că tatăl său funcționa ca o verigă de legătură între traficanții de artă antică și colecționarii bogați. Dar și că „piatra lui Dumnezeu“, un vechi măr al discordiei între civilizații, există undeva în Barcelona de azi...
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737246875
Anticarul
Read preview

Related to Anticarul

Related ebooks

Books Recommended For You