Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cartea vârcolacilor
Unavailable
Cartea vârcolacilor
Unavailable
Cartea vârcolacilor
Ebook194 pages4 hours

Cartea vârcolacilor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

I se spune vârcolac, sau pricolici, sau om-lup; în fiecare limbă are un nume, dar răul pe care îl face este același în Europa, în Asia, în Africa, în America. Preferă lumina lunii, pădurile, drumurile lăturalnice și satele izolate, dar la fel se poartă în orașe, în palate sau pe pajiști însorite. De mii de ani îi înspăimantă pe oameni și le face rău, ba chiar și animalelor domestice, căci răul este stăpânul lui. Uneori a fost prins de oameni, l-au judecat, l-au torturat, l-au ucis și s-au rugat

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014573
Unavailable
Cartea vârcolacilor

Related to Cartea vârcolacilor

Related ebooks

Reviews for Cartea vârcolacilor

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words