Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate
Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate
Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate
Ebook174 pages3 hours

Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Structurată pe trei capitole, lucrarea oferă o imagine de ansamblu – descriptivă, explicativă, interpretativă și comprehensivă – asupra complexului domeniu specific genului literar cunoscut sub numele de utopie. Din abordarea propusă nu lipsesc personalitățile marcante ale genului, sublinierea locurilor comune scrierilor utopice, modalitățile diferite în care au fost imaginate societățile perfecte de-a lungul timpului ori eșecul tuturor încercărilor de a transpune imaginarul în real. Studiul se adresează atât publicului larg, cât și cititorului avizat, fiecare din cele două categorii descoperind informații utile și repere interpretative.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420869
Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate

Related to Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate

Related ebooks

Politics For You