Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amintiri din copilărie. Povești, povestiri, nuvele
Amintiri din copilărie. Povești, povestiri, nuvele
Amintiri din copilărie. Povești, povestiri, nuvele
Ebook383 pages7 hours

Amintiri din copilărie. Povești, povestiri, nuvele

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Dragi mi-erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de copilărie, cu cari, iarna, în zilele geroase, mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara în zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, țarinele cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile, în zburdalnica vârstă a tinereții! Asemenea, dragi mi-erau șezătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însuflețire.“

LanguageRomână
PublisherElefant.ro
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069265604
Amintiri din copilărie. Povești, povestiri, nuvele

Read more from Ion Creanga

Related to Amintiri din copilărie. Povești, povestiri, nuvele

Related ebooks

Classics For You