Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Convorbiri cu Mircea Daneliuc
Convorbiri cu Mircea Daneliuc
Convorbiri cu Mircea Daneliuc
Ebook188 pages3 hours

Convorbiri cu Mircea Daneliuc

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul cuprinde 4 interviuri realizate de Alexandru Petria cu marele regizor, scenarist și prozator Mircea Daneliuc în perioada aprilie-septembrie 2013. Dialogurile, excelent conduse de autorul volumului, conduc spre creionarea unui portret unic în viața culturală contemporană de la noi. O carte ca rezultat al unui exercițiu de sinceritate, intransigență și lipsă de sfială cu care Mircea Daneliuc ne-a obișnuit de-a lungul timpului, în toate ramurile culturale în care a excelat.
LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097728
Convorbiri cu Mircea Daneliuc
Read preview

Read more from Alexandru Petria

Related to Convorbiri cu Mircea Daneliuc

Related ebooks

Biography & Memoir For You