Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima iubire
Prima iubire
Prima iubire
Ebook280 pages4 hours

Prima iubire

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Asemenea lui Dostoievski, Turgheniev își înzestrează personajele cu o intensitate aproape dureroasă și trăiri sufletești transcendând proza prin delicatețe, regret și o nesfârșită tandrețe.

Zinaida, capricioasa fiică a unei prințese scăpătate, este adorată mulți bărbați, însă, din nesăbuință, se lasă cucerită de un bărbat căsătorit.

Susanna este curtată de Fustov, dar sinistrul tată vitreg al fetei le împiedică uniunea. Fiică ilegitimă a unui boier lipsit de căldură sufletească, rămasă la mila rudelor fără scrupule, fata se îndrăgostește de vărul ei. Cuplul este separat cu forța, iar noul pretendent al Susannei dispare brusc din oraș. Apoi intervine o tragedie.

Asia e o adolescentă neobișnuită, aflată în voiaj în străinătate. Îndrăgostit de fata enigmatică și imprevizibilă, naratorul ajunge să se confrunte cu o dilemă.

Aceste trei idile de tinerețe sunt adunate într-un volum vibrant, plin de prospețime. O aură de nostalgie și regret le însoțește, gravându-le pentru totdeauna în memoria celor trei povestitori.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245526
Prima iubire
Read preview

Related to Prima iubire

Related ebooks

General Fiction For You