Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Convorbiri cu Alex. Ștefănescu
Convorbiri cu Alex. Ștefănescu
Convorbiri cu Alex. Ștefănescu
Ebook273 pages4 hours

Convorbiri cu Alex. Ștefănescu

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Într-o carieră literară de cincizeci de ani, Alex. Ștefănescu a scris despre câteva mii de autori. I-a portretizat, le-a analizat opera, le-a povestit viața. Dar cine este Alex. Ștefănescu? Unde a copilărit? Cum s-a format? De ce s-a dedicat criticii și istoriei literare? Ce mari scriitori a cunoscut? Unde a călătorit? Cu ce se ocupă în afară de literatură? Pe cine a iubit? Ce prieteni are? Care sunt adversarii săi? Este adevărat că scrie și versuri, fără să le arate nimănui? Își iubește țara? Ce crede despre lumea de azi? La aceste întrebări și la multe altele a obținut răspunsuri Ioana Revnic, cunoscută ca autoare a volumului de interviuri Dresură de lei. Ea l-a determinat pe Alex. Ștefănescu să spună adevărul, tot adevărul și numai adevărul.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737247223
Convorbiri cu Alex. Ștefănescu
Read preview

Related to Convorbiri cu Alex. Ștefănescu

Related ebooks

Books Recommended For You