Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La răscruce de vânturi
La răscruce de vânturi
La răscruce de vânturi
Ebook444 pages9 hours

La răscruce de vânturi

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Melodrama romantică – cu care Emily Bronte era neîndoielnic familiarizata – își datora imensul succes efectelor create de ambiguitate și de vagul trăirilor eroilor. [...] În La răscruce de vânturi lucrurile se petrec exact în sens invers: cu toate că întâmplările relatate pot să șocheze să pară uneori incredibile sunt prezentate în majoritatea cazurilor cu o mare claritate și precizie. [...] Critică literară a numit acest tip de scriitura Âimaginație concretă și ori de câte ori vorbește despre ea nu uita să spună că Emily Bronte e Âîntemeietoarea acestei caracteristici a romanului englez modern [J. A. Marshall]. După 1847 se vor întâlni tot mai des cazuri în care va fi definitorie forța de a contopi obiectul sau acțiunea concretă cu descrierea senzației produse de ele forța de a scrie despre vizibil și tangibil cu intensitatea proprie poeziei: Emily Bronte a ridicat o povestire melodramatică la nivelul unei trăiri tragice.“ (Dan Grigorescu)

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731023298
La răscruce de vânturi
Read preview

Related to La răscruce de vânturi

Related ebooks

Books Recommended For You

Related categories

Reviews for La răscruce de vânturi

Rating: 4.64 out of 5 stars
4.5/5

25 ratings0 reviews

What did you think?