Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei
Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei
Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei
Ebook332 pages6 hours

Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O carte scrisă la superlativ, despre cum poezia și geniul filmelor tarkovskiene au devenit poveste de dragoste, sens și stil de viață, într-o Românie comunistă unde libertatea de gândire se încadra la categoria „delictele golanilor“. Rezistență și eliberare prin artă – legitimație valabilă pe viață.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097285
Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei
Read preview

Related to Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei

Related ebooks

Social Science For You