Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis
Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis
Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis
Ebook222 pages3 hours

Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul Marianei Damian reconstituie viața celui mai iubit poet latin, Publius Ovidius Naso, în contextul istoric, politic și cultural al perioadei lui Augustus. Cartea este o radiografie amănunțită a frământărilor poetului roman în urma exilării sale la marginea imperiului, pe malul Mării Negre, invitându-i pe cititori la o relectură a operei ovidiene din perspectiva motivelor înstrăinării, singurătății și nostalgiei.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622743
Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis
Read preview

Related to Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis

Related ebooks

Biography & Memoir For You