Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vedere spre paradis
Vedere spre paradis
Vedere spre paradis
Ebook196 pages3 hours

Vedere spre paradis

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Anxiosul Elling, în vârstă de treizeci și doi de ani, locuiește la periferia orașului Oslo, cultivându-și tabieturile compulsive și evitând cu îndârjire orice aventurare în „jungla“ urbană de dincolo de ușa apartamentului său. Mama lui, cu care trăiește de când se știe, tocmai a murit, eveniment care amenință să îl închidă pe Elling într-o izolare încă și mai profundă. Numai că moartea mamei aduce și o schimbare de perspectivă, la propriu și la figurat: intrând în fosta ei cameră, Elling descoperă că de la fereastra dormitorului are vedere spre blocurile vecine. De aici până la a-și spiona vecinii cu ajutorul unui telescop instalat în fostul dormitor al mamei nu este decât un singur pas. Un roman caleidoscopic, despre viața „celorlalți“, în care temele grave se conturează discret în spatele perdelei de fapte mărunte care alcătuiesc geometria existenței de zi cu zi.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737248091
Vedere spre paradis
Read preview

Related to Vedere spre paradis

Related ebooks

General Fiction For You