Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Nababul
Unavailable
Nababul
Unavailable
Nababul
Ebook487 pages10 hours

Nababul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Așa se întâmplă în hățișul societății moderne, în acest mare paienjeniș de interese, de ambiții, de servicii făcute și primite: toate mediile sociale comunică între ele, misterios legate prin fire tainice, de la existențele cele mai falnice până la cele mai modeste.

Iată ce explică împestrițarea, complexitatea acestui studiu de moravuri, adevărata rețea de fire împrăștiate, pe fundalul cărora scriitorul, grijuliu de a reda adevărul, este constrâns să-și proiecteze drama.

Istoria literară a reținut din opera lui Alphonse Daudet în special partea sentimental-idilică, potrivită lecturii copiilor. Tonul puțin dulceag din primele scrieri este treptat înlocuit de o paletă mai viguroasă, care-l îndreaptă pe făgașul romanelor de factură balzaciană. Moravurile burgheziei politice și de afaceri din vremea celui de-al doilea Imperiu sunt prezentate în culori negre. Bernard Jensoulet, poreclit Nababul, este tipul de om de afaceri cuprins de ambiții politice. Dar în final, Jansoulet nu este decât o victimă a nesățioasei societăți pariziene...

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737011169
Unavailable
Nababul

Related to Nababul

Related ebooks

Classics For You