Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Singur pe lume
Singur pe lume
Singur pe lume
Ebook699 pages12 hours

Singur pe lume

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

De mai bine de un secol acest roman al lui Hector Malot (1830-1907) încânta generații de tineri cititori. Tema romanului este una din cele mai vechi ale literaturii de pretutindeni însă nicicând povestea copilului găsit ce trece printr-un sir parcă nesfasit de peripeții până să ajungă în sânul adevăratei sale familii n-a fost niciodată mai emoționantă decât în Singur pe lume. Nu numai aventurile lui Remi dar și personajele pe care le întâlnește în drumul său – Vitalis și trupa sa de artiști necuvântători Mattia Garofoli – fac savoarea acestei capodopere a literaturii universale.

LanguageRomână
PublisherCorint Junior
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731284019
Singur pe lume
Read preview

Related to Singur pe lume

Related ebooks

Classics For You