Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu
Unavailable
Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu
Unavailable
Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu
Ebook369 pages7 hours

Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Oglinda vieții religioase, morale, sociale, familiale, politice, economice etc a Indiei de altădată, cu mii de ani în urmă și de astăzi, este înfățișată în CARTEA LEGII LUI MANU. MANAVA-DHARMA-SASTRA sau CARTEA LEGII LUI MANU este o scriere a cărei vechime se numără cu miile de ani. Esența mărturiilor din această carte unică o formează caracterul religiei cuprinse în Legea lui Manu, brahmanismul, adică credința în Brahma, ca zeu suprem, nemărginit, principiu și esență a lumii, creator și distrugător al totului. 
Termenul “lege“ din titlul cărții nu trebuie luat în înțelesul modern, ca o sumă de dispoziții sau prescripții privitoare la o anume chestiune, sau ca normă de conduită într-o direcție sau împrejurare oarecare, ci ca normă generală de conduită, sau ca o adunare cât mai completă de reguli ce trebuie urmate în viață. De aceea Legea lui Manu cuprinde principii de teologie, de metafizică și cosmogonie, precepte de morală, de pedagogie, de economie domestică și rurală, de comerț etc.; reguli pentru îndeplinirea actelor cultului, a datoriilor conjugale și către rude, prieteni și străini, datoriile castelor principale și ale castelor secundare, atât unele fașă de altele, cât și ale membrilor castei între ei; noțiuni de politică internă și externă, de strategie și tactică; sfaturi pentru încheieri de alianțe politice și militare; apoi amănunțite legi agrare, civile, penale, comerciale, sistemul măsurilor și greutăților etc.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014474
Unavailable
Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu

Related to Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu

Related ebooks

Philosophy For You