Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali
Unavailable
Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali
Unavailable
Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali
Ebook274 pages2 hours

Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Medicină este un domeniu aflat într-o continuă schimbare, prin experiența clinică și studiile care lărgesc mereu orizontul de cunoaștere.

Cartea de față îi oferă viitorului asistent medical oportunitatea însușirii unor noțiuni de bază din domeniul medicinii de laborator, la care se adaugă modalitățile de prevenire și combatere a bolilor infecțioase, precum și posibilitățile actuale de tratare a acestora.

Lucrarea comprimă și integrează informații importante din domeniul virusologiei, bacteriologiei, parazitologiei, micologiei și imunologiei, fiecare dintre aceste ramuri cunoscând o dezvoltare independentă remarcabilă în ultimele decade.

Întregul material respectă programa de pregătire a asistenților medicali, adresându-se tuturor elevilor școlilor sanitare, indiferent de specialitate.
LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065871137
Unavailable
Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali

Related to Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali

Related ebooks

Medical For You

View More

Reviews for Virusologie, bacteriologie și parazitologie pentru asistenți medicali

Rating: 3.909090909090909 out of 5 stars
4/5

11 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words