Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Povestea lui Hanna Yakub
Unavailable
Povestea lui Hanna Yakub
Unavailable
Povestea lui Hanna Yakub
Ebook295 pages4 hours

Povestea lui Hanna Yakub

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

O descriere emoționantă a fragilității condiției umane, Povestea lui Hanna Yakub vorbește, în esență, despre o temă universală: diversitatea religioasă și toleranța față de celălalt.

În urma războiului civil din 1860 din Munții Libanului, mai mulți luptători din comunitatea religioasă a druzilor sunt trimiși în exil, călătorind pe mare spre fortăreața Belgrad de la hotarul Imperiului Otoman. Hanna Yakub, un vânzător de ouă, e silit să-și ia identitatea falsă a unui luptător druz și e surghiunit împreună cu ceilalți insurgenți. Întoarcerea acasă, după un îndelungat periplu, înseamnă pentru el o luptă împotriva unei noi singurătăți, alături de o soție și o fiică devenită matură și străină. De data aceasta se confruntă cu un exil interior, mult mai greu de suportat.

LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731989594
Unavailable
Povestea lui Hanna Yakub

Related to Povestea lui Hanna Yakub

Related ebooks

Books Recommended For You