Despre lucrurile ultime
Despre lucrurile ultime
Despre lucrurile ultime
Ebook139 pages1 hour

Despre lucrurile ultime

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Are femeia vreun rol în evoluția spirituală a bărbatului? Ce anume, în iubire și în erotism, declanșează intuiții și trăiri care depășesc datul, ordinarul, norma? Otto Weininger, un gânditor catalogat drept misogin și antisemit, repune în discuție opera Peer Gynt al lui Ibsen, stăruind asupra temelor sale favorite: superioritatea masculinului, asociat spiritului, față cu femininul, asociat instinctualității oarbe, lipsite de spirit, de perspectivă, deci și de valoare. Aforistica acestui autor, deopotrivă prezentă în volumul de față, abordează problematica sadismului și a masochismului, imoralitatea dusă până la ilegalitate și crimă, culminând cu – sau decurgând din – păcatul originar.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065871601
Despre lucrurile ultime
Read preview

Related to Despre lucrurile ultime

Related ebooks

Philosophy For You