Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viața e o plimbare cu pălăria pe cap
Viața e o plimbare cu pălăria pe cap
Viața e o plimbare cu pălăria pe cap
Ebook320 pages6 hours

Viața e o plimbare cu pălăria pe cap

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Funcționar la primăria capitalei, Timotei a știut să păstreze un viu și constant interes pentru femei. Îndeosebi pentru femeile cărora natura le-a dăruit alunițe în cele mai neașteptate locuri. E pasiunea lui „proustiană“. Multe din evenimentele existenței lui anonime, începând cu nașterea, au anunțat sau au coincis cu marile evenimente care au transformat România din monarhie în republică populară, apoi socialistă și de două zeci și patru de ani în republică liberală. Câtuși de puțin interesat de politică, mulțumit de viața sa modestă și lipsită de surprize, Timotei nu-și pune întrebări despre viitor, pentru că e convins că viitorul nu poate fi decât asemănător trecutului și prezentului. „Iată că acum Constantin Stoiciu ne propune o nouă carte, plăcut ritmată, plină de viață și de vis, marcată de experiența sa de cineast. Este o plăcere să citești această carte. Poți chiar să-ți închipui, când o deschizi, că te așezi într-un fotoliu și te uiți la un film.“ Alex Ștefănescu

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737249234
Viața e o plimbare cu pălăria pe cap
Read preview

Read more from Stoiciu Constantin

Related to Viața e o plimbare cu pălăria pe cap

Related ebooks

Books Recommended For You