Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O natură fericită
O natură fericită
O natură fericită
Ebook256 pages4 hours

O natură fericită

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Scriitor cosmopolit și în același timp profund român, Constantin Stoiciu reia în romanul său o temă de predilecție, Istoria, prezentă și în celelalte șapte cărți despre România postsocialistă publicate până în prezent. Un autor pentru copii, cronicar de fapte diverse în tinerețe, ne spune o poveste. E o natură fericită care a devenit într-o zi suspectă. De douăzeci și doi de ani se știe cum trebuie tratați comuniștii care s-au salvat, nostalgicii dictaturii, naționaliștii și fasciștii reînviați, dar până în ziua fatidică s-a știut prea puțin cum trebuie tratate naturile fericite. Nici cretine, nici sărace cu duhul și nici fără memorie, ele ar submina prin raporturile lor particulare cu Istoria și cu realitatea imediată ordinea stabilită. Cei din înaltele sfere ale puterii își asumă greșeala de a le fi ignorat și vor lua măsurile care se impun. Un subiect de actualitate și universal. Un ton just. Un scris concis, simplu si limpede. Personaje credibile și dialoguri inspirate. Un simț desăvârșit al narațiunii. Cu fantezie, cu emoție, cu sarcasm, cu afecțiune și cu luciditate, Constantin Stoiciu semnează un nou roman pasionant.
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245595
O natură fericită
Read preview

Read more from Stoiciu Constantin

Related to O natură fericită

Related ebooks

Books Recommended For You