Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Verișoara Bette
Verișoara Bette
Verișoara Bette
Ebook569 pages10 hours

Verișoara Bette

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Printre toate romanele și nuvelele lui Balzac Verișoara Bette este poate opera sa exemplară sub rapor­tul dra­mă­tis­mului - concept de altfel definit cu o oarecare în­șiș­tentă de Balzac însuși: O dramă este o suită de acțiuni de discursuri de mișcări care se precipită către o catastrofă . (...)

Dramatismul (care place atât de mult și cititorului de azi și care va plăcea probabil și cititorului din viitor) trăirilor acestor personaje ale căror pasiuni ajung până la monomanie este inextri­cabil susținut de dramatismul unor evenimente exterioare în care sunt implicate mari categorii umane evenimente pe care ele nu le pot controla după cum nu-și mai pot controla la un moment dat propriul comportament mai mult sau mai puțin bine strunit în pri­mele lui date dar care se dereglează se deteriorează până la a deveni monstruos și a ieși din zona umanului. Procesul acesta lent la început aproape invizibil devine tot mai evident accelerându-se precipitandu-se spre catastrofa finală.

Mioara Izverna

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731023458
Verișoara Bette
Author

Honoré de Balzac

Honoré de Balzac (Tours, 1799-París, 1850), el novelista francés más relevante de la primera mitad del siglo XIX y uno de los grandes escritores de todos los tiempos, fue autor de una portentosa y vasta obra literaria, cuyo núcleo central, la Comedia humana, a la que pertenece Eugenia Grandet, no tiene parangón en ninguna otra época anterior o posterior.

Related to Verișoara Bette

Related ebooks

Classics For You