Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Turnul
Turnul
Turnul
Ebook566 pages8 hours

Turnul

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Pentru prima dată în istoria ei, inexpugnabila Citadelă din inima orașului Ruina își va deschide porțile în fața lumii de dincolo de zidurile ei. De ce tocmai acum, după secole de secrete și conspirații? Un virus mortal face ravagii printre călugării ordinului Sancti și amenință să cuprindă tot orașul. Gabriel Mann este și el infectat, dar în sângele lui s-ar putea găsi formula unui antidot. Liv Adamsen a rămas în oaza din deșert care i-a devenit casă, înconjurată de străini. Totuși, Liv are probleme mai mari decât propria siguranță... În SUA, agentul FBI Joe Shepherd anchetează dispariția unui celebru cercetător de la NASA. Este vorba de o răpire sau de o crimă? Ancheta FBI-ului dezvăluie ițele unei conspirații cu implicații globale, și un lucru devine clar pentru toți: un eveniment cu totul extraordinar e pe cale să se întâmple. Dar va fi un nou început sau Sfârșitul Zilelor?„O aventură cu ritm alert, pe care o citești cu mare plăcere, fiindcă are multă acțiune și multe răsturnări de situație... Un roman pe care îl devorezi dintr-o suflare.“ (Kate Mosse)

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737248848
Turnul
Read preview

Related to Turnul

Related ebooks

General Fiction For You

View More

Reviews for Turnul