Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ortopedie și traumatologie pentru asistenți medicali
Unavailable
Ortopedie și traumatologie pentru asistenți medicali
Unavailable
Ortopedie și traumatologie pentru asistenți medicali
Ebook261 pages3 hours

Ortopedie și traumatologie pentru asistenți medicali

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Acest suport de curs este destinat elevilor școlilor postliceale sanitare cât și personalului mediu din sistemul sanitar., respectând programa de pregătire. Este structurat în șase capitole: (1) Simptomatologia afecțiunilor ortopedico-traumatice; (2). Afecțiuni congenitale; (3) Infecții osoase; (4).Osteoporoza; (5) Tumori osoase; (6) Traumatologie.

Pentru a detecta corect problemele reale și a decide care este cea mai bună metodă de îngrijire, personalul medical cu pregătire medie trebuie să știe să abordeze principalele afecțiuni ortopedico-traumatice. Cei care își însușesc principiile și normele expuse în acest volum vor fi capabili să identifice și să încadreze corect semnele și simptomele, vor cunoaște principalele investigații recomandate, precum și măsurile de prevenire și tratamentul necesar pentru recuperarea bolnavilor care suferă de aceste afecțiuni.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065873391
Unavailable
Ortopedie și traumatologie pentru asistenți medicali

Related to Ortopedie și traumatologie pentru asistenți medicali

Related ebooks

Medical For You