Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Petru și Pavel
Petru și Pavel
Petru și Pavel
Ebook478 pages11 hours

Petru și Pavel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Romanul descrie periplul scriitorului Petru în a deveni ascetul Pavel, parcurgând două regimuri politice, ante- și postrevoluționar. Din „aplaudacul“ forțat, Petru parcurge traseul disidentului cu gânduri transfuge, monitorizat de securitate și trădat de apropiați, până la demnitarul de tip nou, candidatul la președinție, prins în plasa ițelor politice. Cu o viață personală complicată de o relație apropiată de incest cu fiica iubitei, Petru decide să se rupă de toate și se retrage în munți, unde experimentează o ciudată apropiere de Dumnezeu.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420807
Petru și Pavel
Read preview

Read more from Daneliuc Mircea

Related to Petru și Pavel

Related ebooks

Books Recommended For You