Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cercul secret. Cartea a treia - Puterea
Cercul secret. Cartea a treia - Puterea
Cercul secret. Cartea a treia - Puterea
Ebook239 pages3 hours

Cercul secret. Cartea a treia - Puterea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cassie își descoperă puterea și trebuie să-și dovedească loialitatea...

După întâmplările captivante prin care trece în primele două cărți, Cassie ajunge să fie membra deplină a celui mai fascinant club posibil. Ea înțelege că puterea are un preț – și este unul mai mare decât și-ar fi imaginat.

Aflată la mijloc, între dorințele diferite ale celor două conducătoare ale Cercului Secret, Cassie trebuie să-și continue lupta. De asemenea, ea are de ales între a-și folosi puterile supranaturale ca să le salveze viața celor din jurul ei și a-și concentra energia ca să-l păstreze pentru ea pe Adam, lucru care ar duce la dezmembrarea Cercului Secret.

Va fi suficient de curajoasă ca să abată pericolele ce planează asupra sabatului? Sau va cădea și ea prada întunericului?

LanguageRomână
PublisherCORINTeens
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731284965
Cercul secret. Cartea a treia - Puterea

Read more from Smith L.J.

Related to Cercul secret. Cartea a treia - Puterea

Related ebooks

Children's Fantasy & Magic For You

View More