Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele mai frumoase proze ale anului. Antologie
Cele mai frumoase proze ale anului. Antologie
Cele mai frumoase proze ale anului. Antologie
Ebook294 pages4 hours

Cele mai frumoase proze ale anului. Antologie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul cuprinde 25 de texte pe care realizatorul antologiei, Alexandru Petria, le consideră reprezentative pentru anul 2013 și care au fost publicate în reviste, în format tipărit sau online, ori pe site-uri literare. Singurul criteriu de selecție este, așa cum afirmă Alexandru Petria, valoarea materialelor, și nu apartenența autorilor la anumite grupări literare. Dintre autorii textelor, îi amintim pe: Alina Nedelea, Ana Barton, Cristina Nemerovschi, Doina Ruști, George Arion, Horia Dulvac, Ladislau Daradici, Marian Ilea, Radu Țuculescu, Voichița Pălăcean-Vereș.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420470
Cele mai frumoase proze ale anului. Antologie
Read preview

Read more from Alexandru Petria

Related to Cele mai frumoase proze ale anului. Antologie

Related ebooks

Books Recommended For You