Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Fedelinii. Vol. 1 - Țărmul lumii
Unavailable
Fedelinii. Vol. 1 - Țărmul lumii
Unavailable
Fedelinii. Vol. 1 - Țărmul lumii
Ebook387 pages5 hours

Fedelinii. Vol. 1 - Țărmul lumii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Micuțul Cahyl vede lumina zilei pe marginea unei bălți, vegheat de cei cinci Părinți Fondatori, alături de mii de alți larvelini. Însă el este unic: s-a născut fără semnul care anunță apartenența la una dintre cele cinci caste ale fedelinilor. Într-o societate complexă, dominată de tradiții, în care fiecare membru al comunității are un rol bine stabilit, Cahyl se simte însingurat și dezorientat. Nu aparține niciunei caste, iar în curând își descoperă un dar surprinzător și chinuitor: aude gândurile celor din jur și simte ce simt ceilalți. În timp ce așteaptă ceremonia care îi va marca trecerea la maturitate și îi va permite să își folosească aripile, Cahyl învață regulile de căpătâi ale fedelinilor, trăiește cu teroarea raidurilor migratorilor și a unui posibil atac din partea gordemalilor, se îndrăgostește și se întâlnește pe ascuns cu Glark, singurul lui prieten adevărat, un gordemal care l-a salvat de la moarte. Când Părinții Fondatori descoperă că tânărul fedelin nu poartă semnul niciunei caste, Cahyl se trezește în conflict cu semenii lui și se vede obligat să ia o hotărâre dureroasă, care îi va marca viața pentru totdeauna.

A fi fedelin înseamnă a-ți accepta destinul. Care va fi alegerea lui Cahyl?

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737248046
Unavailable
Fedelinii. Vol. 1 - Țărmul lumii

Related to Fedelinii. Vol. 1 - Țărmul lumii

Related ebooks

Children's Fantasy & Magic For You

View More