Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sala Oglinzilor
Sala Oglinzilor
Sala Oglinzilor
Ebook101 pages1 hour

Sala Oglinzilor

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

volumul al II-lea dintr-un interviu de un cristian

Ce noroc a avut Generația noastră, Generația ‘60, că a fost contemporană, că a avut în mijlocul ei în permanență un artist ca Ion Cucu, un om în stare să fixeze imaginea ei într-o vreme în care nu puteau să rămână niciun fel de alte imagini, pentru că televiziunea era dedicată exclusiv perechii conducătoare, pentru că la un moment dat nici măcar pe cărțile proprii nu puteau să apară fotografii. Dacă n-ar fi existat Cucu în mijlocul scriitorilor și dacă n-ar fi fost într-o măsură aproape magică – aș zice – prieten cu ei și nu i-ar fi intuit, această generație importantă a literaturii române n-ar fi existat vizual. Nu s-ar fi știut cum eram. Răsfoind albumul lui, concluzia mea e că eram frumoși. Senzația e că ne făcea mai frumoși decât eram. Întotdeauna când văd o fotografie a mea făcută de Ion Cucu, mă întreb „oare chiar așa arătam în realitate?“. Senzația este că prietenia cu care ne privea făcea să apărem mai frumoși. (Ana Blandiana)

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068342399
Sala Oglinzilor

Related to Sala Oglinzilor

Related ebooks

Artists and Musicians For You

View More