Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dactilografa de noapte
Dactilografa de noapte
Dactilografa de noapte
Ebook57 pages35 minutes

Dactilografa de noapte

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Eram în Herăstrău, la parcul de distracții, „Luna-parc“, cum i se spunea pe atunci, șase băieți și o fată: Vintilă Ivănceanu, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Mihai Teclu, George Almosnino, Iulian Neacșu și Nora Iuga. Infatuații, aroganții, scandalagii, cosmopoliții – ONIRICII. Băieții trecuseră un pic de douăzeci, „fata“ trecuse binișor de treizeci, important era că nu se vedea. Ne dădeam în mașinuțe; caramboluri și chiote! Pe urmă, la bere, Purși – așa îi spuneam eu lui Vintilă – se ia de Iulian: „Da’ neagra ta, cum îi zice, dactilografa de noapte, te mai vizitează?“... și urechea mea pîlnie se făcu și la două noaptea, la mașina mea, am bătut eu mai departe ce-mi dicta ea. (Nora Iuga, iulie 2010)

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069254332
Dactilografa de noapte

Read more from Iuga Nora

Related to Dactilografa de noapte

Related ebooks

Poetry For You