Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)
Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)
Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)
Ebook337 pages6 hours

Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Una dintre ideile centrale ale cărţii este următoarea: orice comunicare temporală semnificativă şi orice călătorie în timp interactivă poate implica, în anumite situaţii, (în funcţie de intensitatea comunicării sau a călătoriei în timp), generarea unor LUMI POSIBILE (UNIVERSURI ALTERNATIVE). Aceasta este una dintre tainele TIMPULUI... De ce este aşa ? Este mai greu de explicat... Să încerc totuşi să exprim succint ceea ce cred... În orice comunicare şi în orice călătorie de fapt se efectuează o generare şi un transfer de informaţie... Aceasta implică însă o transformare a informaţiei în energie şi substanţă. Dar LUMILE POSIBILE (UNIVERSURILE ALTERNATIVE) reprezintă de fapt varietăţi de spaţiu, de timp, de energie, de substanţă... Pe de altă parte, orice informaţie poate fi convertită în energie, în substanţă, în spaţiu şi timp. Aşa încât, dacă în orice comunicare sau călătorie se generează şi se transferă informaţie, rezultă că aceasta poate fi convertită în varietăţi de energie, de substanţă, spaţiu şi timp, adică tocmai în... LUMI POSIBILE... Desigur, că procesele sunt extrem de complicate, însă în esenţă ceea ce am afirmat mai sus, expimă, aşadar, ceea ce cred că se produce...
O idee care mi se pare importantă şi interesantă este aceea că destinul unui individ oarecare poate fi schimbat, dacă acesta doreşte cu maximă intensitate acest lucru şi dacă se străduieşte foarte mult, ceea ce va implica eventual generarea de UNIVERSURI ALTERNATIVE...
În sfârşit, o altă idee a cărţii se referă la libertatea gândirii, respectiv la libertatea fanteziei... Oricine are dreptul la gândire proprie, la dezvoltarea fanteziei... Gândirea constrânsă, poate avea consecinţe nefaste asupra vieţii... Însă cine doreşte să-şi trăiască viaţa cât mai complet şi să înţeleagă câte ceva din această existenţă bizară, ar fi bine, să gândească liber şi să se piardă, câteodată, în lumea fanteziei...
Cartea este şi o introducere în problematicile unui domeniu al cunoaşterii denumit „cronodinamică ficţională”...

LanguageRomână
Release dateMay 25, 2016
ISBN9781311430564
Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)

Related ebooks