Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum m-am vindecat de nefericire
Cum m-am vindecat de nefericire
Cum m-am vindecat de nefericire
Ebook282 pages6 hours

Cum m-am vindecat de nefericire

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

O carte care nu spune cititorilor cum să își schimbe viața, ci le oferă instrumentele necesare luării propriilor decizii pentru o viață mai bună. Prin puterea exemplului personal, autoarea insuflă curaj și inspirație celor care parcurg paginile volumului Cum m-am vindecat de nefericire; fie că este vorba despre ideea creării celor două caiete – unul în care să noteze în fiecare zi evenimentele pozitive și unul în care să scrie despre problemele întâlnite –, fie că este vorba despre împărtășirea propriei experiențe a drumului spre fericire, Gigi Ghinea se apropie de cititor și îi demonstrează acestuia că puterea de schimbare și puterea de a fi fericit se află în mâinile sale.


Decizia de a te vindeca e adeseori luată de unul singur, însă nimeni nu trebuie să se vindece singur, în cele din urmă. Vindecarea este mult mai profundă atunci când eşti martorul vindecării altora. Atunci când îşi privesc durerea în faţă, oamenii se simt egali. Atunci când durerea este recunoscută, oamenii învaţă să spună adevărul despre experienţa lor.


Gigi Ghinea

LanguageRomână
PublisherSian Books
Release dateMay 26, 2016
ISBN9786068657158
Cum m-am vindecat de nefericire
Read preview

Related to Cum m-am vindecat de nefericire

Related ebooks

Personal Growth For You