Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să crești un copil fericit. Strategii pozitive de educație parentală
Cum să crești un copil fericit. Strategii pozitive de educație parentală
Cum să crești un copil fericit. Strategii pozitive de educație parentală
Ebook239 pages4 hours

Cum să crești un copil fericit. Strategii pozitive de educație parentală

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cum să creștem copii care să aibă încredere în ei O dispoziție încrezătoare și fericită, bazată pe respect sănătos de sine, este cel mai bun cadou pe care un părinte îl poate oferi copilului său. Nu există formula perfectă pentru a fi părinte și așa ceva este, în orice caz, un vis irealizabil. Toți avem momente când nu facem față presiunilor. Elizabeth Hartley-Brewer pornește de la premisa că respectul de sine este ingredientul de bază al fericirii profunde și că stă în puterea noastră, ca părinți, să le dăruim celor mici un respect sănătos de sine și, prin aceasta, fericirea aceea durabilă după care tânjim cu toții. Ce înseamnă respectul de sine? Să ne simțim bine în legătură cu noi înșine, să fim mândri de cine suntem. Dacă ai stimă de sine, ești fericit și ai încredere în valoarea ta intrinsecă, ca persoană unică. Copiii, la fel ca adulții, au cele mai bune rezultate atunci când se simt confortabil în propria piele. Iar acest lucru se întâmplă atunci când li se spune că au făcut ceva bine, că sunt simpatici, că sunt o companie plăcută. Un copil își va dezvolta respectul de sine și va deveni o persoană încrezătoare, independentă și fericită numai dacă este ferm convins de dragostea și aprecierea părinților lui. Dacă te întrebi cum poți să îți ajuți copilul să își dezvolte respectul de sine, în această carte vei găsi soluțiile! Cartea cuprinde: - 9 capitole despre cum să îți crești copilul având o atitudine pozitivă - Concepte-cheie precum „laudă“, „joacă“, „timp“, „atingere“ și „discuție“ care te vor ghida în interacțiunea cu cel mic - Întrebări care te vor ajuta să îți înțelegi și să îți îmbunătățești comportamentul - Informații punctate, cu caracter concret și ușor de parcurs - Casete în care poți face notițe personale - 2 schițe care explică perfect raportul de cauzalitate dintre emoții, comportamente și urmările lor „O carte practică și bine scrisă, care oferă sprijin părinților și expune multe idei utile.“ - Nursery World „Se spune că adevărata fericire nu este reprezentată de linia de sosire; ea este constituită pe parcursul care te duce acolo. Dacă vom concepe fericirea drept ceva ce trebuie atins, găsit sau cumpărat, rezultă că ea poate, de asemenea, să dispară. Acest tip de fericire există, într-adevăr, dar este, prin definiție, extern, trecător și fragil. Există însă o fericire mai adânc înrădăcinată, mai durabilă, și anume una care este situată în interior. Dacă o avem sau nu depinde de cum ne apreciem pe noi înșine, adică de respectul de sine.”

LanguageRomână
PublisherSian Books
Release dateMay 26, 2016
ISBN9786068657110
Cum să crești un copil fericit. Strategii pozitive de educație parentală

Related to Cum să crești un copil fericit. Strategii pozitive de educație parentală

Related ebooks

Wellness For You