Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Poți fierbe un ou pe Everest? 695 de adevăruri știute de toată lumea care nu sunt toate... adevărate
Unavailable
Poți fierbe un ou pe Everest? 695 de adevăruri știute de toată lumea care nu sunt toate... adevărate
Unavailable
Poți fierbe un ou pe Everest? 695 de adevăruri știute de toată lumea care nu sunt toate... adevărate
Ebook302 pages5 hours

Poți fierbe un ou pe Everest? 695 de adevăruri știute de toată lumea care nu sunt toate... adevărate

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Creșterea economică creează locuri de muncă?


Cartofii cruzi sunt otrăvitori?


Zahărul dăunează dinților?


Coca Cola poate îndepărta petele de rugină?


Insectele zboară spre lumină?


Pungile din hârtie sunt mai ecologice decât cele din plastic?


Vikingii purtau coifuri cu coarne?


Cunoaștem cu toții o mulțime de informații care țin de înțelepciunea populară, mici „adevăruri“ despre obiectele care ne înconjoară, aspecte ale vieții de zi cu zi, natură, istorie, cultură, tehnică. Unele sunt adevărate, altele nu. În cartea sa, Christa Pöppelmann oferă explicații științifice, bine documentate și separă adevărurile de neadevăruri.


Cele 695 de adevăruri sunt grupate pe domenii: Sănătate și nutriție, Casă și grădină, Oameni și animale, Natură și tehnică, Pământ și Cosmos, Economie și drept, Istorie și cultură

LanguageRomână
Release dateMay 25, 2016
ISBN9789736848964
Unavailable
Poți fierbe un ou pe Everest? 695 de adevăruri știute de toată lumea care nu sunt toate... adevărate

Related to Poți fierbe un ou pe Everest? 695 de adevăruri știute de toată lumea care nu sunt toate... adevărate

Related ebooks

Science & Mathematics For You