Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori
Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori
Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori
Ebook135 pages3 hours

Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori“ este partea a II-a a rockmanului „Tovarăși de cameră“ de Mihail Vakulovski. Acțiunea romanului are loc la Chișinău, cînd personajul homodiegetic trăiește acel moment unic în viață, cînd e exact de două ori mai tînăr decît tatăl său: „Am 23 de ani, iar tata – 46. E unicul an din viața noastră cînd tata e mai mare decît mine exact de două ori“. Romanul poate fi citit și de sine stătător, dar și în continuarea primului roman din trilogie, „Tovarăși de cameră. Student la Chișinău“, pentru că Hai, personajul principal, își continuă aventurile existențiale exact de unde ne-a lăsat în prima parte, cînd absolvise facultatea, pe la mijlocul anilor ’90. Acum acțiunea are loc în special la Universitatea la care lucrează și la Academia de Științe, dar și în Chișinău și Brașov, unde se duce după prefața cărții și unde se întîlnește cu Mikealangelo, un personaj foarte pitoresc, pe care-l vom putea urmări și-n partea a treia a trilogiei, „Tovarăși de cameră. Doctorand la București“, volum bun de tipar care în mod normal va apărea în cel mai scurt timp. Această parte a poveștii lui Hai este ca un pod peste Prut, e ca Prutul care leagă cele două țări surori, dar are viața lui și personajele lui, care activează într-o lume mai puțin cunoscută publicului larg – lumea academică, universitară, scriitoricească și jurnalistică. Dacă vreți să aruncați un ochi cum sunt văzute aceste medii din interior, fățiș și necenzurat – „Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori“ e romanul perfect pentru asta.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2016
ISBN9786068628479
Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori

Read more from Mihail Vakulovski

Related to Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît tine exact de două ori

Related ebooks

General Fiction For You