Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Save Point
Save Point
Save Point
Ebook52 pages31 minutes

Save Point

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul Save Point e un prilej bun de împăcare intre cele 2 părți vitale autorului, cea tehnologică și cea literată, un mediu analog în care se gasesc instantanee, deseori in format ludic, ale unor lumi în care au loc evenimente atât de mici și atât de subit încât s-ar putea spune despre ele că aproape nu au avut loc vreodată.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2016
ISBN9786068628400
Save Point

Related to Save Point

Related ebooks

Poetry For You