Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea europeană a Republicii Moldova
Calea europeană a Republicii Moldova
Calea europeană a Republicii Moldova
Ebook478 pages7 hours

Calea europeană a Republicii Moldova

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul reunește contribuțiile unui număr de 40 de specialiști din diverse domenii (științe sociopolitice, mass-media, arte) având ca temă evoluția postcomunistă a Republicii Moldova și perspectivele care se profilează în vederea aderării și integrării sale în Uniunea Europeană, pe fondul clivajului evident care există în clasa politică de la Chișinău, care trimite electoratul într-o perpetuă confuzie. Un alt aspect important abordat în carte este fenomenul central care, până acum, a compromis traiectul european al Moldovei: corupția.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateMay 12, 2016
ISBN9786067421811
Calea europeană a Republicii Moldova

Read more from Sorin Bocancea

Related to Calea europeană a Republicii Moldova

Related ebooks

Politics For You